REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MIUWIU1. Zasady i warunki

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.miuwiu.pl (zwany dalej Sklepem) jest:

  MiuWiu TRIO GTREZGORZ WOJTKOWIAK
  ul. Azaliowa 6, 64-510 Wronki
  Tel: +48 509 816 018
  E-mail: miuwiu@wp.pl
  NIP: 599-275-47-32
  REGON: 361673618

  Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.e-mail:miuwiu@wp.pl
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towaru za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Nabywcą towaru, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

2. Oferta

 1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamóienia.
 2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych i zawierają podatek VAT.
 3. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towaru, znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji i promocyjnych na stronach Sklepu, bądź prowadzania w nich zmian.

3. Zamówienie

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakuoów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 2. Zamienie może zostać złożone przez stronę www.miuwiu.pl
 3. Po złożeniu zamówenia Klient otrzyma e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji niezbędnej do złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.
 4. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, jeśli Klient dokona jego potwierdzenia zgodnie z instrukcją.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamóienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem miuwiu@wp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 509816018.
 6. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep wysyła do klienta wiadomość, na adres e-mail Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może:
  a) zrezygnować z realizacji zamówienia w całości,
  b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamóienia,
  c) wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilka paczek.
 7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.
 8. Przyjęcie do realizacji zamówenia rozpoczyna się:
  a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu,
  b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówenia został nieprawidłowo wypełniony,
  b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż d wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 11. Na życzenie Klienta Sklep może wystawić fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagany jest kontakt pocztą elektroniczną pod adresem miuwiu@wp.pl oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 12. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówenia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem miuwiu@wp.pl.

4. Warunki płatności

 1. Płatność odbywa się według wyboru klienta przez przelew bankowy lub gotówkę. Dostawca zastrzega sobie ograniczanie możliwości wyboru procedur płatności, pomiędzy którymi klient może dokonywać wyboru, w zależności od wartości zamówienia, regionu wysyłki lub innych merytorycznych kryteriów.
 2. Jeżeli wpłata nie wpłynie w ciągu 7 dni od daty zamówienia – zamówienie zostanie automatycznie anulowanie bez dalszych powiadomień.
 3. Przekroczenie przyznanego przez Dostawcę odroczonego terminu płatności stanowi podstawę do naliczania przez Dostawcę odsetek za zwłokę i obciążenia płatnika kosztami upomnień.
 4. Jeżeli Zamawiający dokona wpłaty przed otrzymaniem potwierdzenia dostępności przez administratora sklepu i w wyniku tego powstanie nadpłata – Dostawca dokona zwrotu nadpłaty w ciągu 30 dni.

5. Warunki dostawy

 1. Dostawy są realizowane jest przez Poczte Polską oraz firmę kurierską DPD, DHL.
 2. Koszty transportu ponosi Zamawiający.
 3. W przypadku uszkodzenia opakowania lub innej widocznej szkody, Zamawiający jest zobowiązany do adnotacji o uszkodzeniu na liście przewozowym w obecności kuriera i przeliczenia towaru w obecności kuriera.

6. Reklamacje

 1. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Klient proszony jest o zbadanie stanu przesyłki przed jej odbiorem. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, proszony jest o dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeśli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Klient ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia szkody Klient proszony jest o spisanie protokołu szkody (wzór dokumentu udostępnia przewoźnik).
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu, niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady jest uprawniony do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych.
 4. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu.
 5. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe oraz objęte 3 miesięczną gwarancją producenta. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). W przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail miuwiu@wp.pl
 7. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.
 8. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Reklamowany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: MiuWiu TRIO Grzegorz Wojtkowiak, ul. Azaliowa 6, 64-510 Wronki.

7. Zwroty

 1. Klient ma prawo na 14 dniowy okres zwrotu bez podania przyczyny.

8. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Zgodnie powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

9. Postanowienia końcowe

 1. Koszty zakupu i transportu wzorów ponosi Zamawiający. Odcienie kolorów na stronie internetowej mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane. Prosimy sprawdzić rzeczywisty odcień produktu Ceny na produkty Dostawcy podane są w złotych polskich brutto.
 2. Spory powstałe w wyniku realizacji Regulaminu Dostawcy będą załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość pracy serwisu i straty powstałe w wyniku nieprawidłowej pracy.PROSIMY O DOKONYWANIE WSZELKICH WPŁAT DOPIERO PO POTWIERDZENIU DOSTĘPNOŚCI TOWARU, TERMINU DOSTAWY I WARUNKÓW PŁATNOŚCI PRZEZ ADMINISTRATORA SKLEPU. UWAGA! POTWIERDZENIE GENEROWANE AUTOMATYCZNIE SŁUŻY TYLKO DO SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA.